Mikrofiltracja

 

ZIMNE MLEKO to pierwsze w Polsce mleko produkowane z zastosowaniem mikrofiltracji. To najbardziej innowacyjna i nowoczesna technologia produkcji mleka spożywczego na rynku polskim.

Jest to metoda produkcji pozwalająca na wydłużenie terminu przydatności produktu ponad okres, jaki gwarantuje tradycyjna pasteryzacja tego typu produktów dostępnych w sprzedaży. W przypadku ZIMNEGO MLEKA dzieje się to poprzez poddanie mleka procesowi mikrofiltracji - całkowicie naturalnej (mechanicznej) metodzie oczyszczania przy zastosowaniu membran ceramicznych typu GP, a następnie działaniu pasteryzacji w temperaturze 74oC.
 
Zastosowanie obu tych procesów łącznie gwarantuje takie obniżenie ilości mikroorganizmów pozostałych w mleku, które pozwala na osiągnięcie 2-tygodniowej trwałości podczas przechowywania w temp. poniżej 6oC.

Opis procesu mikrofiltracji:
 
Zastosowanie mikrofiltracji, przy użyciu membran o wielkości porów poniżej 5 mikrometrów, pozwala na usunięcie z mleka bakterii oraz innych mikroorganizmów, przetrwalników, martwych komórek i innych zanieczyszczeń na poziomie 99,5% - 99,99%. Gwarantuje to mniejszą liczebność drobnoustrojów i przetrwalników bakteryjnych już na początku procesu termicznego.
 
"Mikrofiltracja daje możliwość obniżenia temperatury pasteryzacji i zachowanie aktywności naturalnych substancji bakteriostatycznych mleka.
 
Zastosowanie samej mikrofiltracji do oczyszczenia surowego mleka odtłuszczonego daje efekt w postaci redukcji ogólnej liczby bakterii o 99,91%, bakterii z grupy coli o 4 cykle logarytmiczne, enterokoków o 3 cykle logarytmiczne oraz całkowitą eliminację przetrwalników redukujących siarczyny.
 
Efektem zastosowania procesu pasteryzacji po mikrofiltracji jest zwiększenie redukcji ogólnej liczby drobnoustrojów o 99,99% oraz obniżenie zawartości bakterii z grupy coli o 6 cykli logarytmicznych jak i otrzymanie mleka pasteryzowanego o składzie, właściwościach i cechach organoleptycznych nieznacznie różniących się od mleka surowego."1
 
Schemat produkcji mleka z zastosowaniem mikrofiltracji: 
 
 

1Śmietana Z., Krajewska E., Bohdziewicz K., Instytut Rozwoju Mleczarstwa, Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, "Mleko pasteryzowane ? jak przedłużyć okres przydatności?", Przegląd Mleczarski 4/2004