Prizes

The innovative production technology as well as the high quality of ROBICO products have been awarded prestigious awards renowned not only in the dairy industry on numerous occasions. The most awarded products are the ROBICO KEFIR AND COLD MILK. These products have been distinguished, inter alia, in the Lider Forum competition organized by the published of the “Forum Mleczarskie (Dairy Industry Forum)” magazine.

Znak Poznaj Dobrą Żywność

W 2010 oraz ponownie w 2012 roku produkty pod marką Robico - Zimne Mleko 2% i 3,2% oraz Kefir Robico 250g, 400g i 900 g zostały wyróżnione znakiem "Poznaj Dobrą Żywność". Głównym celem Programu PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informowanie o wysokiej jakości produktów żywnościowych. 

Znak PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność przyznawany jest tylko wyrobom, które spełniają kryteria opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych.

I miejsce dla ZIMNEGO MLEKA w konkursie LIDER FORUM 2006 w kategorii Mleko organizowanym przez Wydawcę magazynu Forum Mleczarskie - styczeń 2007.

Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA za ZIMNE MLEKO CzysteFiltrowane® w XVI Edycji Konkursu na najlepsze produkty i usługi

II miejsce w kategorii Mleko za ZIMNE MLEKO CzysteFiltrowane® w konkursie LIDER FORUM 2005 organizowanym przez wydawcę magazynu Forum Mleczarskie - Październik 2005 r.

II miejsce w kategorii Napoje mleczne za KEFIR ROBICO w konkursie LIDER FORUM 2005 organizowanym przez wydawcę magazynu Forum Mleczarskie

Nagroda Specjalna SLOW FOOD POLSKA

Jest to nagroda włoskiej organizacji SlowFood dla naukowców, rolników, działaczy społecznych, rybaków, kucharzy i producentów żywności, którzy działają na rzecz ochrony tradycyjnego wytwarzania różnego rodzaju produktów rolnych.

Organizacja Slow Food powstała we Włoszech w 1986 roku, liczy ok. 60 tysięcy członków na całym świecie. Główną działalnością tej organizacji jest zachęcanie szerokich kręgów społeczeństwa do celebrowania sztuki kulinarnej oraz miłego spędzania czasu przy biesiadnym stole. Jej zadaniem jest także działalność na rzecz ochrony różnorodności produktów wytwarzanych wyłącznie według specyficznej techniki lub na bardzo ograniczonym obszarze geograficznym. W ten sposób starają się chronić produkty i tradycje którym zagrażają nowoczesne systemy dystrybucji oraz sprzedaży żywności lub oraz uprzemysłowienie produkcji rolno-spożywczej, nierzadko kosztem jakości i smaku produktów.